Mijn Wellness Kliniek: Genk België

Privacyverklaring

BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK
GROTESTRAAT 42
3600 GENK
kwaliteit@wellnesskliniek.com

WAAROM BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK GEGEVENS NODIG HEEFT

Uw persoonsgegevens en andere informatie en bestanden worden door BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • om telefonisch contact met u op te kunnen nemen;
  • om schriftelijk (per mail en/of per post) te communiceren;
  • om nieuwsbrieven, tevredenheidsenquêtes en e-boeken te kunnen versturen;
  • om het agendabeheersysteem (‘AXENDA’) te kunnen gebruiken;
  • om het medisch dossier samen te stellen.

Daarnaast kan BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit esthetische en/of medische dienstverlening.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Alle medische informatie die u ons aanlevert worden in huis verwerkt en niet met derde partijen gedeeld, onder voorbehoud van het medisch korps werkzaam binnen BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK.

DELEN MET ANDEREN

BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u afgesloten overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De gegevens die u aan ons geeft, in het kader van de uitvoering van een overeenkomst, kunnen gedeeld worden met derde partijen. Zo maken wij, afhankelijk van de overeenkomst, gebruik van een derde partij voor: online betalingen (EU), het verzorgen van de server omgeving (EU), domeinnamen & SSL certificaten (EU), het verzorgen van IT-infrastructuur (EU), boekhouding (EU) en het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven & uitnodigingen (Mailchimp, GDPR Compliant, buiten EU).

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en kunnen gedeeld worden met directe onderaannemers van BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK en worden niet aan anderen verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten (=buiten de EU). Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK te kunnen verstrekken.

COOKIES

De website van BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of in de randapparatuur wordt opgeslagen (zoals pc, smartphone tablet) of in de sessie van uw browser staat. Met behulp van cookies wordt uw online ervaring verbeterd (bv. Eenvoudiger inloggen met “onthou mij”). Cookies zijn ongevaarlijk en brengen geen virussen over. Een cookie is uniek en wordt gelezen door de server die het aan uw systeem heeft gegeven. Wanneer u onze website weer bezoekt, kunnen de gegevens die u eerder hebt opgegeven weer worden opgehaald. Ook deze gegevens worden niet met derde partijen gedeeld.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens ten alle tijden in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar kwaliteit@wellnesskliniek.com. BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

BEVEILIGEN

BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Alle personen die namens BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK op via kwaliteit@wellnesskliniek.com.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen op bovenstaande emailadres. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

WIJZIGINGEN & VRAGEN

BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Neem a.u.b. van tijd tot tijd kennis van de privacyverklaring. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Wijzig kliniek

Opgelet: Een gebruikersaccount is gekoppeld aan 1 kliniek. Wanneer u bijvoorbeeld een gebruikersaccount voor de Belgische kliniek in Genk aanmaakt, kunt u met dit account niet aanmelden bij de Spaanse kliniek in Barcelona. In dat geval moet u een nieuw account aanmaken.
×